AFASIE

Afasie is een verworven taalstoornis die ontstaat na een hersenletsel in de linkerhersenhelft. Mogelijke oorzaken van afasie zijn een cerebrovasculaire aandoening (CVA), een ongeval of trauma, een hersentumor, een ontsteking in de hersenen of een neurodegeneratieve aandoening.

Personen met afasie kunnen moeilijkheden ervaren met spreken, begrijpen, lezen of schrijven van taal. Het is mogelijk dat een afasiepatiënt wel vloeiend spreekt, maar problemen ervaart met het begrijpen van mondelinge of schriftelijke taal. We kunnen verschillende vormen van afasie onderscheiden, afhankelijk van het beschadigde hersengebied.

De logopedist zal een taalonderzoek uitvoeren om op die manier een diagnose te kunnen stellen. Nadien zal de logopedische therapie plaatsvinden waarbij we ons richten op het verbeteren van de communicatie. De communicatiepartners van de cliënt worden eveneens betrokken in dit proces.