DYSARTRIE

Dysartrie is een spraakstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van het zenuwstelsel. De spieren die nodig zijn voor de ademhaling, de stemgeving en de articulatie functioneren hierdoor onvoldoende.

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

  • Een cerebrovasculaire aandoening (CVA)
  • Een ongeval of trauma, een hersentumor
  • De ziekte van Parkinson
  • Multiple Sclerose 
  • Neuromusculaire aandoeningen zoals ALS

Personen met dysartrie zijn vaak moeilijk verstaanbaar. Naargelang de symptomen en de etiologie kunnen verschillende soorten dysartrie onderscheiden worden.

Na het logopedisch onderzoek zal de behandeling opstarten. Deze is gericht op het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid. De cliënt zal leren om optimaal gebruik te maken van zijn mogelijkheden. Het gaat om de lichaamshouding, ademhaling, mondmotoriek, stemgeving en articulatie. Ten slotte zal de logopedist adviezen verstrekken aan communicatiepartners.